LIVE: CF Olimp - CF Saksan

Faza 1, Grupa B, Etapa 2, 25.08.2023, 18:00